And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand.
Apocalipsa 8:3
Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie.
Apocalipsa 15:8
Şi Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.
Exod 30:1
Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei, şi anume să-l faci din lemn de salcâm.
Psalmi 141:2
Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!
Luca 1:10
În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară.