And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound.
Apocalipsa 8:2
Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe.