And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast thou taken ought of any man's hand.
Psalmi 37:5
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
Psalmi 37:6
El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază.
Daniel 6:4
Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea nicio greşeală la el şi niciun lucru rău.
3 Ioan 1:12
Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim despre el; şi ştii că mărturisirea noastră este adevărată.