Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Filipeni 4:6-7: Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 111

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
2
Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
3
Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.
4
El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.
5
El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururi aminte de legământul Lui.
6
El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.
7
Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
8
întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.
9
A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.
10
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.