Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Filipeni 2:14-16: Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 115

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!
2
Pentru ce să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”
3
Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
4
Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.
5
Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
6
au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros,
7
au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.
8
Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
9
Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
10
Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
11
Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
12
Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
13
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
14
Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!
15
Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!
16
Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17
Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,
18
ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!
© 2022 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.