Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 119:130: Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 129

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(O cântare a treptelor.) Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2
destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3
Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4
Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5
Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
6
Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7
Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8
şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.