Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 119:130: Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 26

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.
2
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!
3
Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.
4
Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5
Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.
6
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
7
ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.
8
Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta.
9
Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,
10
ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită!
11
Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine!
12
Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.