Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Luca 11:13: Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 81

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui Asaf.) Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!
2
Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea plăcută şi din lăută!
3
Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!
4
Căci aceasta este o Lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.
5
El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva ţării Egiptului… Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut: –
6
„I-am descărcat povara de pe umăr, şi mâinile lui nu mai ţin coşul.
7
Ai strigat în necaz, şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba. – (Oprire)
8
Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui; Israele, de M-ai asculta!
9
Niciun dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău şi să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!
10
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi gura larg, şi ţi-o voi umple!”
11
Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat.
12
Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, şi au urmat sfaturile lor.
13
O! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
14
Într-o clipă aş înfrunta pe vrăjmaşii lor, Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;
15
cei ce urăsc pe Domnul L-ar linguşi, şi fericirea lui Israel ar dăinui în veci.
16
L-aş hrăni cu cel mai bun grâu şi l-aş sătura cu miere din stâncă.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.