Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 46:1: (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cântat pe alamot. O cântare.) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 97

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe!
2
Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
3
Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
5
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
6
Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.
7
Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.
8
Sionul aude lucrul acesta şi se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!
9
Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii.
10
Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.
11
Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată.
12
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!
© 2022 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.