Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Romani 10:17: Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 11

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
2
Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
3
Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
4
În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
5
Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.
6
Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.
7
La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
8
Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, şi cel rău îi ia locul.
9
Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.
10
Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
11
Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. –
12
Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. –
13
Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. –
14
Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. –
15
Cui se pune chezaş pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. –
16
O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. –
17
Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. –
18
Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
19
Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. –
20
Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
21
Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.
22
Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. –
23
Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mânie. –
24
Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. –
25
Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. –
26
Cine opreşte grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. –
27
Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. –
28
Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. –
29
Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! –
30
Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. –
31
Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos!
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.