Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Evrei 1:1-2: După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

Plan de citire - saptamanal

Noi
28
Noi
29
Noi
30
Dec
2
Dec
3
Dec
4

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 12

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. –
2
Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.
3
Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –
4
O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. –
5
Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. –
6
Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. –
7
Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!
8
Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. –
9
Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă, decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. –
10
Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
11
Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
12
Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –
13
În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
14
Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. –
15
Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. –
16
Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara. –
17
Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. –
18
Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –
19
Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –
20
Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –
21
Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –
22
Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. –
23
Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. –
24
Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. –
25
Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. –
26
Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –
27
Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. –
28
Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.