Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Evrei 1:1-2: După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

Plan de citire - saptamanal

Noi
28
Noi
29
Noi
30
Dec
2
Dec
3
Dec
4

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 14

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. –
2
Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocoteşte. –
3
În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. –
4
Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belşug de roade. –
5
Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. –
6
Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. –
7
Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. –
8
Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. –
9
Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă. –
10
Inima îşi cunoaşte necazurile şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. –
11
Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. –
12
Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. –
13
De multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, şi bucuria poate sfârşi prin necaz. –
14
Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, şi omul de bine se satură şi el de ce este în el. –
15
Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. –
16
Înţeleptul se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică. –
17
Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât. –
18
Cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă. –
19
Cei răi se pleacă înaintea celor buni, şi cei nelegiuiţi înaintea porţilor celui neprihănit. –
20
Săracul este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni. –
21
Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. –
22
În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.
23
Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. –
24
Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi, dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie. –
25
Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înşelător spune minciuni. –
26
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. –
27
Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. –
28
Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voievodului. –
29
Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. –
30
O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor. –
31
Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. –
32
Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. –
33
Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. –
34
Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor. –
35
Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.