Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Evrei 1:1-2: După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

Plan de citire - saptamanal

Noi
28
Noi
29
Noi
30
Dec
2
Dec
3
Dec
4

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 20

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –
2
Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –
3
Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –
4
Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –
5
Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –
6
Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –
7
Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –
8
Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. –
9
Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”? –
10
Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. –
11
Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. –
12
Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. –
13
Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. –
14
„Rău! Rău!” zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. –
15
Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. –
16
Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –
17
Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –
18
Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –
19
Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –
20
Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –
21
O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. –
22
Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. –
23
Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. –
24
Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?
25
Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. –
26
Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. –
27
Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –
28
Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. –
29
Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –
30
Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. –
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.