Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Evrei 1:1-2: După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

Plan de citire - saptamanal

Noi
28
Noi
29
Noi
30
Dec
2
Dec
3
Dec
4

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 22

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. –
2
Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.
3
Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. –
4
Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. –
5
Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. –
6
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
7
Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. –
8
Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. –
9
Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. –
10
Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. –
11
Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. –
12
Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. –
13
Leneşul zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!” –
14
Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
15
Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
16
Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. –
17
Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –
18
Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. –
19
Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. –
20
N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
21
ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
22
Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23
Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –
24
Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
25
ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. –
26
Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
27
Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? –
28
Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. –
29
Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.