Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Efeseni 5:19-20: Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 27

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi. –
2
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale.
3
Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă. –
4
Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –
5
Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. –
6
Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. –
7
Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. –
8
Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său.
9
Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. –
10
Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. –
11
Fiule, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte. –
12
Omul chibzuit vede răul şi se ascunde; dar proştii merg spre el şi sunt pedepsiţi. –
13
Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. –
14
Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă este privită ca un blestem. –
15
O streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt totuna.
16
Cine o opreşte, parcă opreşte vântul şi parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă. –
17
După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. –
18
Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit. –
19
Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului. –
20
După cum Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura, tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura. –
21
Ce este tigaia pentru lămurirea argintului şi cuptorul pentru lămurirea aurului: aceea este bunul nume pentru un om. –
22
Pe nebun chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunţelor, nebunia tot n-ar ieşi din el. –
23
Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale.
24
Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie. –
25
După ce se ridică fânul, se arată verdeaţa nouă, şi ierburile de pe munţi sunt strânse. –
26
Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, şi ţapii pentru plata ogorului;
27
laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.