Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Evrei 1:1-2: După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

Plan de citire - saptamanal

Noi
28
Noi
29
Noi
30
Dec
2
Dec
3
Dec
4

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 4

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2
căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
3
Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4
el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!
5
Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
6
N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7
Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
8
Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9
Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
10
Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11
Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
13
Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
14
Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
15
Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
16
Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
17
căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila.
18
Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
19
Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
20
Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
21
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
22
Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.
23
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
24
Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
25
Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
26
Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte:
27
nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.